SERVITECH
Jasin, ul. Poznańska 23-25
62-020 Swarzędz
T +48 61 840 80 26 w.64
e-mail: jakub.pokorski@servitech.net.pl
PROSZĘ O TELEFON
Imię i nazwisko:
  dzisiaj
jutro
DYSTRYBUTORZY
PROFIT Przemysław Wójtowicz
ul. Kopernika 8 m. 4
21-500 Biała Podlaska
kom. +48 604 585 065
ip2@poczta.fm

Sitaniec Technology
ul. Żródlana 16
22-400 Zamość
+48(84) 638 43 28

Mirosław Drzewiecki
kom. +48 668 181 261
mirek@sitaniectech.pl
Mieszalnia mąk


Przetwornice Actimax znalazły zastosowanie w jednej z najnowocześniejszych mieszalni mąk w Polsce. W ponad 50 komorach magazynowane i mieszane jest kilka gatunków mąk. Ponad 50 falowników ACTIMAX ACT-B02-20G i ACT-B04-00G napędza przenośniki ślimakowe wybierające mąkę z komór. Główny cel regulacji prędkości przenośników to właściwe dobranie prędkości w zależności od rodzaju mąki i miejsca wybierania tak aby zapewnić ciągły przepływ maki bez zapychania urządzeń obierających. Podczas pracy systemu użytkownik może zmieniać zadaną prędkość przenośnika lub też system automatycznie dobiera prędkość na podstawie opracowanych algorytmów. Oczywiście istnieje możliwość sterowania każdym z przenośników w trybie pracy ręcznej (w zakresie prędkości ustalonym ograniczeniami).


Falowniki ACTIMAX umieszczone są w dwóch z dziesięciu pól zespołu szaf zasilająco-sterowniczych (po 25 falowników w każdym polu), umieszczonych w centralnej stycznikowni. Pole z falownikami jest chłodzone przez zastosowanie urządzenia GEFIX produkcji IP System Control. Silniki przenośników ślimakowych są podłączone do falowników za pomocą dedykowanych, ekranowanych przewodów linkowych.


Sterowanie falownikami odbywa się za pomocą binarnych sygnałów START/STOP oraz analogowego sygnału 4-20mA do zmiany wartości zadanej prędkości. Jednocześnie do systemu wprowadzane są sygnały binarne o pracy lub awarii każdego z falowników. Sygnały sterujące falownikami wypracowane są w sterowniku swobodnie programowalnym ControlLogix firmy Allen Bradley. Całkowite sterowanie falownikami jest możliwe z dowolnego z 4-rech komputerów klasy PC i zaimplementowanej aplikacji wizualizacji i monitoringu lub zdalnie poprzez modem z dowolnego miejsca w Polsce.